Asekol w Europie

ASEKOL CZ ASEKOL SOLAR ENVIROPOL CZ
ENVIROPOL SK ASEKOL SK
ASEKOL PL ENVIROPOL PL

ASEKOL PL

Jesteśmy Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego działającą na zasadach not-for-profit. W imieniu producentów oraz importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizujemy obowiązki, zbiórki, odzysku oraz recyklingu produktów, baterii i akumulatorów. Prowadzimy również kampanie edukacyjne promujące ochronę środowiska, w szczególności recykling. Blisko współpracujemy z władzami samorządowymi, sprzedawcami i serwisami, spółkami komunalnymi oraz firmami przetwarzającymi zużyty sprzęt. Kontakt

 

ASEKOL CZ

ASEKOL to Organizacja Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, której misją jest zapewnienie zbiórki oraz recyklingu produktów po zakończeniu ich „życia”. Została ona założona w Republice Czeskiej w 2005 roku, jako organizacja non-for-profit przez czołowe firmy z branży elektroniki użytkowej, biurowej, telekomunikacyjnej oraz informatycznej, w celu zapewnienia efektywnego i ekologicznego gospodarowania zużytym sprzętem.

Oprócz organizowania zbiórki i recyklingu, ASEKOL prowadzi szereg akcji edukacyjnych, a dzięki wysokim wynikom zbiórek od lat należy do czołówki najważniejszych organizacji odzysku w Europie. W roku 2014 przy pomocy sieci punktów zbierania oraz ponad 9 tysiącom kontenerów udało się pozyskać prawie 17 tysięcy ton ZSEiE. Więcej informacji na www.asekol.cz.

ASEKOL SK

ASEKOL SK to Organizacja Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, która w imieniu producentów i importerów zapewnienia ogólnokrajowy system zbiórki oraz recyklingu produktów, baterii oraz akumulatorów. ASEKOL SK jest na rynku słowackim największą organizacją odzysku baterii i akumulatorów oraz drugą, co do wielkości organizacją odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Warto dodać, że firma zajmuje pierwsze miejsce w grupach sprzętu informatycznego oraz elektroniki użytkowej. Więcej informacji na stronie www.asekol.sk.

ASEKOL Solar

ASEKOL Solar to organizacja not-for-profit założona w roku 2012, specjalizująca się w zbiórce oraz recyklingu paneli słonecznych. Zbiórka i recykling technologii fotowoltaicznych to dość nowa dziedzina, która jednak w wielu aspektach przypomina zbiórkę urządzeń małogabarytowych, co przekłada się na wymianę doświadczeń między obu organizacjami odzysku. Więcej informacji na www.asekolsolar.cz.

Enviropol CZ

Spółka Enviropol powstała w roku 2009. Od momentu powstania zajmuje się efektywnym przetwarzaniem elektrośmieci w celu dalszego wykorzystania powstających z nich materiałów wtórnych. Firma dąży do obróbki zużytego sprzętu za pomocą najnowocześniejszych technologii, dotrzymując kroku światowym trendom w dziedzinie przetwarzania elektroodpadów, ukierunkowanego na maksymalny odzysk surowców wtórnych. Spółka dysponuje własną flotą samochodową oraz dedykowanymi rozwiązaniami do zbiórki. W roku 2013 w Jihlavie został otwarty zakład przetwarzania wyposażony w najnowsze technologie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.enviropol.cz/en/.

Enviropol SK

Spółka Enviropol rozpoczęła działalność na terenie Słowacji w roku 2011. Od momentu powstania zajmuje się efektywnym przetwarzaniem elektrośmieci w celu pozyskania materiałów wtórnych.

Enviropol na Słowacji dysponując własną flotą samochodową oraz posiadając trzy stacje demontażu zajmuje się przede wszystkim zbiórką i odzyskiem zużytego sprzętu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.enviropol.sk.

Enviropol PL

Spółka Enviropol działa na terenie Polski od roku 2012. Od momentu powstania koncentruje się na współpracy z lokalnymi firmami zbierającymi oraz przetwarzającymi w celu pozyskiwania materiału do zakładów w Czechach i na Słowacji. Więcej informacji znajduje się na stronie www.enviropol.pl.

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych