Korzyści współpracy z Asekol

Co zyskujesz współpracując z Asekol PL?

Zgodnie z ustawami o zużytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym oraz o bateriach i akumulatorach ciąży na Tobie, jako wprowadzającym, szereg obowiązków. Powierz nam ich wykonanie – z przyjemnością zrealizujemy je w Twoim imieniu:

 • Profesjonalnie, terminowo, według najwyższych standardów
  Nasz zespół profesjonalistów zapewnia realizację wszystkich zobowiązań na najwyższym poziomie, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących norm prawnych. środowiskowych i jakościowych.
 • Efektywnie i konkurencyjnie cenowo
  Oferujemy rabaty dla firm współpracujących z nami w więcej, niż jednym kraju.
 • Dostosowując nasze działania do Twoich wymagań
  Dostosujemy się do Ciebie – ofertę stworzymy na miarę Twoich potrzeb. Przeprowadzimy akcje edukacyjne promujące Twoją troskę o środowisko.
 • Służąc radą i pomocą
  W razie potrzeby – jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji. Skorzystaj z naszego doradztwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Z chęcią udzielimy wszelkich wyjaśnień, rozwiejemy wątpliwości, przeprowadzimy szkolenia.

Decydując się na współpracę z Asekol PL nie poniesiesz kosztów:

 • Opłat produktowych
  Odpowiedzialność za ewentualne kary wynikające z niewywiązania się z ustawowych obowiązków bierzemy na siebie.
 • Zabezpieczenia finansowego
  Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w przypadku niezawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy w wysokości odpowiadającej iloczynowi masy sprzetu wprowadzonego w poprzednim  roku i stawki opłaty produktowej, która w roku 2019 wynosi 7,50 zł/kg za lampy oraz 1,80 zł/kg.za pozostałe grupy produktowe
 • Kampanii edukacyjnych 
  W ramach podpisanej umowy przejmujemy od Ciebie obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, na które prowadząc je samodzielnie musiałbyś ponieść nakłady w wysokości 0.1% przychodów osiąganych z tytułu wprowadzenia produktów na rynek.
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych