Certyfikaty

Zintegrowany system zarządzania

Grupa Asekol wprowadziła i certyfikowła zintegrowany system zarządzania, opierający się i w pełni spełniający warunki poniższych norm:

certyfikaty ISO

System zarządzania jakością gwarantuje spełnienie oczekiwań klientów oraz wymagań prawnych. Ścisłe przestrzeganie ustalonych procedur i procesów, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za realizację określonych zadań, regularne szkolenia pracowników i podwykonawców, pozyskiwanie informacji zwrotnych od klientów, szybka reakcja na ich uwagi i życzenia, to wszystko pozwala nam stale podnosić jakość świadczonych usług.

W ramach systemu zarządzania środowiskiem kierujemy swoją uwagę na skutki naszej działalności dla środowiska naturalnego. Promujemy selektyną zbiórę odpadów (którą oczywiście również sami stosujemy w naszej firmie), rozwijamy działania mające na celu edukację środowiskową, oszczędność energii elektrycznej i ogrzewania. Postępujemy zgodnie ze wszystkimi standardami i wymogami nakładanymi przez prawo. Do postaw proekologicznych zachęcamy nie tylko naszych pracowników, ale też dostawców.

Dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stwarzamy przyjemne i przede wszystkim bezpieczne miejsce pracy dla naszych pracowników. Dzięki działaniom prewencyjnym staramy się przeciwdziałać wypadkom przy pracy, czy też chorobom zawodowym. 

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych