Certyfikaty

Zintegrowany system zarządzania

Grupa Asekol wprowadziła i certyfikowła zintegrowany system zarządzania, opierający się i w pełni spełniający warunki poniższych norm:

certyfikaty ISO

System zarządzania jakością gwarantuje spełnienie oczekiwań klientów oraz wymagań prawnych. Ścisłe przestrzeganie ustalonych procedur i procesów, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za realizację określonych zadań, regularne szkolenia pracowników i podwykonawców, pozyskiwanie informacji zwrotnych od klientów, szybka reakcja na ich uwagi i życzenia, to wszystko pozwala nam stale podnosić jakość świadczonych usług.

W ramach systemu zarządzania środowiskiem kierujemy swoją uwagę na skutki naszej działalności dla środowiska naturalnego. Promujemy selektyną zbiórę odpadów (którą oczywiście również sami stosujemy w naszej firmie), rozwijamy działania mające na celu edukację środowiskową, oszczędność energii elektrycznej i ogrzewania. Postępujemy zgodnie ze wszystkimi standardami i wymogami nakładanymi przez prawo. Do postaw proekologicznych zachęcamy nie tylko naszych pracowników, ale też dostawców.

Dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stwarzamy przyjemne i przede wszystkim bezpieczne miejsce pracy dla naszych pracowników. Dzięki działaniom prewencyjnym staramy się przeciwdziałać wypadkom przy pracy, czy też chorobom zawodowym.

System zarzadzania bezpieczeństwem informacji pozwala nam chronić prywatność nie tylko naszych pracowników, ale również wszystkie dane naszych klientów i dostawców. Regularnie przeprowadzamy analizy ryzyka, dzięki którym zyskujemy informacje  o tym, jakie dane powinniśmy chronić i na jakie rodzaje ryzyka są one narażone. Wykryte słabe punkty wzmacniamy przy pomocy technicznych oraz proceduralnych działań, tak, aby właściwe i aktualne informacje były dostępne zawsze, wyłącznie dla osób uprawnionych.  

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: kontakt@asekol.pl

Ochrona danych osobowych