Kadra zarządzająca

Mirosław Baściuk
Dyrektor Zarządzający
Członek Zarządu
 
 
 
Od ponad 16 lat związany z problematyką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tworzył i rozwijał sieć zbiórki i przetwarzania jako dyrektor zarządzający Remondis Electrorecycling. Był osobiście odpowiedzialny za uruchomienie dwóch największych w Polsce zakładów przetwarzania. Równolegle zakładał i kierował organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Electro-System. Od 2015 roku pełnił również funkcję prezesa Związku Pracodawców i Opakowań Elektro-Odzysk, która zajmuje się strategicznym planowaniem rynku ZSEE, współpracą z organami administracji rządowej oraz czynnie bierze udział w procesie stanowienia prawa. Od 2018 roku związał się z firmą Asekol PL oraz działającym w ramach grupy zakładem przetwarzania Enviropol PL, w których pełni rolę dyrektora zarządzającego. Odpowiada za konsolidację działań obu podmiotów oraz dalszy rozwój firm. 
Bogate doświadczenie na polu działania organizacji odzysku oraz zbiórki i przetwarzania ZSEE oraz baterii gwarantuje wysoką jakość współpracy z wprowadzającymi sprzęt oraz gwarancję wykonania obowiązków. 
 
 

Adam Gryko
Dyrektor Operacyjny

 
 
 
Od 14 lat związany z problematyką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, najpierw, jako manager w firmie Samsung Electronics Polska oraz członek rady Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, a następnie członek rady nadzorczej ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Obecnie pełni funkcję managera operacyjnego w Asekol PL.
W swojej karierze reprezentował zarówno producenta sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak i organizację odzysku. Dzięki tak wszechstronnemu doświadczeniu gwarantuje sprawne działanie firmy oraz zgodność ze wszystkimi normami prawnymi. Zdobyte doświadczenia zawodowe sprawiają również, że doskonale rozumie problemy, z którymi borykają się producenci i importerzy sprzętu. Kształtując politykę ASEKOL PL optymalizuje działanie organizacji, kładąc nacisk na minimalizowanie czynności administracyjnych oraz współpracę z wiarygodnymi partnerami.

 

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych