Kampanie edukacyjne

Naszym celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami i akumulatorami poprzez aktywne włączenie placówek oświatowych, instytucji, firm w działalność ekologiczną polegającą na zbieraniu elektroodpadów i baterii oraz rozwijanie aktywności i świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży jak również dorosłych.  Realizując kampanie edukacyjne wspieramy działania charytatywne.

ASEKOL PL jest partnerem:  

Fundacji Dajemy Dzieciom Silę - największej w Polsce organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom – ofiarom przemocy

Wspólnie zrealizowaliśmy charytatywną zbiórkę Elektrośmieci – nie wyrzucaj, oddaj, pomóż dzieciom! odbyła się w czasie pracy Biura Zawodów Półmaratonu Warszawskiego w dniach 29-30 marca 2019 r. W Półmaratonie pobiegło 12 837 osób i wiele z nich zaangażowało się ekologicznie, odwiedziło stoisko edukacyjne ASEKOL PL, gdzie zbierany był zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny „Elektrośmieci” oraz zużyte baterie i akumulatory. Dochód z zagospodarowania Elektrośmieci przyniesionych przez Uczestników zawodów ich rodziny, Kibiców oraz Mieszkańców wparł działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów - Sekretariat prowadzi liczne projekty misyjne mające na celu wsparcie działalności ewangelizacyjnej sercańskich misjonarzy i walkę z ubóstwem: biuro Darczyńców misyjnych, projekt Zbieramto.pl w ramach, którego zbierane są: telefony komórkowe, baterie, elektroodpady, płyty CD. Zbierając wspólnie Elektrośmieci i baterie, wspieramy posługę sercańskich misjonarzy w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Europie Wschodniej. Jednocześnie pomagamy chronić środowisko naturalne.

zbieramto 

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych