Nasza misja

Misja spółki ASEKOL

  • Tworzyć nową jakość wśród organizacji odzysku
  • Zagwarantować zbiórkę i ekologiczne przetwarzanie zużytego sprzętu
  • Być niezawodnym partnerem dla wprowadzających, ptrzetwarzających, władz samorządowych oraz państwowych
  • Dbać o efektywność prowadzonych działań
  • Prowadzić edukację ekologiczną społeczeństwa
  • Wspierać ośrodki pracy chronionej

 

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych