Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium
 

Prawne i praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji wprowadzanego sprzętu, baterii i opakowań

2 grudnia 2021 (czwartek), godz. 11.00-14.30

Opis i cel szkolenia
Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty na rynek polski jest prowadzenie ewidencji na temat wprowadzanych produktów. Dotyczy to zarówno podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterii, opakowań, czy też produktów w opakowaniach.

W aktualnym stanie prawnym brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących prowadzenia ewidencji produktowych, czy też wzorów dla tego rodzaju zestawień. W rezultacie rodzi to szereg wątpliwości prawnych dotyczących prowadzenia ewidencji. Co więcej, część podmiotów nie tylko wprowadza produkty na rynek polski, ale również zajmuje się ich eksportem lub wewnątrzwspólnotową dostawą.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia ewidencji sprzętu, baterii oraz opakowań. Ponadto, w trakcie webinarium zostaną omówione praktyczne wzory ewidencji przygotowanych na potrzeby działalności różnego rodzaju importerów, producentów i innych podmiotów zajmujących się wprowadzaniem produktów na rynek polski.

W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym, w trakcie szkolenia zostanie również przedstawiona instrukcja raportowania masy sprzętu, baterii i akumulatorów do Organizacji Odzysku ASEKOL PL.   

PROGRAM SZKOLENIA

Prelegenci:
Mikołaj Maśliński | prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o.
Adam Gryko Dyrektor Operacyjny ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacji Odzysku Opakowań

Wprowadzenie (10 minut)
Część I. Prawne aspekty prowadzenia ewidencji (ok. 60 minut)

 • omówienie podstawowych pojęć
 • czym jest ewidencja w świetle prawa?
 • ​jaka jest właściwa „data wprowadzenia” w przypadku importu, WNT, produkcji?

1. Sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • co powinna zawierać ewidencja sprzętu?
 • czy ewidencjonować sprzęt nabyty na własne potrzeby?
 • ​czy ewidencjonować sprzęt wywieziony z kraju?

2. Baterie i akumulatory

 • co powinna zawierać ewidencja baterii?
 • czy ewidencjonować baterie nabyte na własne potrzeby?
 • czy ewidencjonować sprzęt wywieziony z kraju?
 • jak ewidencjonować baterie stanowiące przynależność albo część składową tego sprzęt

3. Opakowania

 • co powinna zawierać ewidencja opakowań?
 • czy ewidencjonować puste opakowania?
 • jak ewidencjonować opakowania nabyte na własne potrzeby?
 • czy ewidencjonować opakowania lub produkty w opakowaniach wywiezione z kraju?

Przerwa (15 minut)

Część II. Dobre przykłady i kontrola przedsiębiorcy (ok. 45 minut)

 • omówienie przykładowych wzorów ewidencji
 • jak długo przechowywać ewidencję sprzętu?
 • na co może zwrócić uwagę WIOŚ w trakcie kontroli?

Część III. raportowanie do Organizacji Odzysku ASEKOL PL – instrukcja (ok. 45 minut)

Sesja pytań / dyskusja (ok. 30 min.)

Rejestracja na webinarium>> 

 
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych