Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest ASEKOL PL Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie (02-146 Warszawa) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523213, nr BDO 000006411.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1),  znajdują się na stronie https://www.asekol.pl/asekol/strefa-klienta/przetwarzanie-danych-osobowych/rodo/. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Informacje o Polityce Prywatności ASEKOL PL znajdują się na stronie https://www.asekol.pl/asekol/strefa-klienta/przetwarzanie-danych-osobowych/polityka-prywatnosci/.

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych