Raportowanie

Naszym celem jest minimalizowanie wszelkich czynności administracyjnych ciążących na producentach i importerach. Dlatego staramy się dostosować nasze procedury i procesy do potrzeb i oczekiwań klientów.
Oferujemy nowoczesny i wygodny system raportowania on-line, jednak to klient wybiera najwygodniejszy dla siebie sposób dostarczenia nam informacji o ilościach, masach i rodzajach wprowadzanego sprzętu oraz baterii. Na podstawie otrzymanych danych przygotowujemy wszystkie wymagane prawem dokumenty, włącznie z przygotowaniem sprawozdaniem o ilości i masie wprowadzonego sprzętu.
Sposób sporządzania sprawozdań w naszej organizacji gwarantuje maksymalną ochronę danych oraz umożliwia intuicyjny i przyjazny dla użytkownika dostęp do sprawozdań bieżących oraz z lat ubiegłych.

W celu przesłania raportu zaloguj się do systemu poprzez link wysłany emailem lub skontaktuj się z nami.

W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości również prosimy o kontakt.
Nasz personel postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania, doradzi, a jeśli będzie taka potrzeba przeprowadzi szkolenie w dogodnym terminie.

Kontakt do nas.

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych