Zgłaszanie zmian

Zmiana danych

Przypominamy, że zmiana niektórych danych firmy, czy zakresu kategorii wprowadzanego sprzetu lub baterii wymaga zgłoszenia tego faktu do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wszystkie dokumenty wypełnimy za Ciebie i prześlemy Tobie do podpisu.

Prosimy jedynie o niezwłoczne informowanie naszych pracowników o wszystkich zmianach, o których zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzający ma obowiązek informować GIOŚ. Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska:

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: kontakt@asekol.pl

Ochrona danych osobowych