Biuletyny informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynami informacyjnymi ASEKOL PL, w których opisujemy ważne z punktu widzenia wprowadzających zagadnienia dotyczące Prawa Ochrony Środowiska, jak również prezentujemy działania naszej firmy związane z realizacją obowiązków w imieniu naszych klientów.

BIULETYN nr 4/2022

W biuletynie m.in.:

 • wywiad z Anną Jaklewicz – pomysłodawczynią akcji Książka za worek śmieci
 • Aktualności prawne
 • Praktyczne aspekty wprowadzania i sprzedaży sprzętu
 • Porównania systemów zbiórki (Polska, Czechy, Słowacja)
 • Letnie Kampanie Edukacyjne

BIULETYN nr 3/2022

W biuletynie m.in.:

 • Aktualności prawne
 • Kontrole Inspekcji Handlowej – wnioski
 • Magazynowanie odpadów – część 2
 • E-box – nowoczesne rozwiązanie
 • Wiosenne Kampanie Edukacyjne

BIULETYN nr 2/2022

W biuletynie m.in.:

 • Projekt ROP w „zamrażarce”
 • Nowa kategoria baterii
 • Odbiór elektrośmieci od mieszkańców województwa śląskiego
 • Zakład Enviropol w Jihlavie
 • Ogólnopolska Logistyka Asekol
 • Akcje edukacyjno-zbiórkowe

BIULETYN nr 1/2022

W biuletynie m.in.:

 • Aktualności prawne
 • Kalendarium obowiązków środowiskowych
 • BDO- wielozakresowe narzędzie
 • Kompleksowe rozwiązanie: e-box
 • Publiczne Kampanie Edukacyjne 2022

BIULETYN nr 3/2021

W biuletynie m.in.:

 • Wywiad z kierownikiem Zakładu Przetwarzania Enviropol
 • Międzynarodowy Kongres Recyklingu Baterii ICBR 2021
 • Gospodarka Odpadami w firmie a BDO
 • Recykling bez odzysku i wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych od 1 stycznia 2022
 • Konkurs dla placówek oświatowych „Elektrośmieci oddajesz nagrody dostajesz”
 • Rozstrzygnięcie Konkursu „Posprzątaj ROD”

BIULETYN nr 2/2021

W biuletynie m.in.:

 • umowa z organizacją odzysku, a obowiązki wprowadzających w BDO
 • prawidłowe oznakowanie wprowadzanego sprzętu
 • bezpieczne niszczenie nośników zbiórki
 • system zbiórki – rodzaje pojemników, które oferujemy naszym klientom
 • przykłady publicznych kampanii edukacyjnych

BIULETYN nr 1/2021

W biuletynie m.in.:

 • ewidencja wprowadzanego sprzętu, baterii i opakowań – poradnik dla wprowadzających
 • jak określić, czy jesteś wprowadzającym sprzęt?
 • zakład przetwarzania ENVIROPOL PL
 • wywiad z dyrektorem zarządzającym ASEKOL PL