BIULETYNY INFORMACYJNE

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynami informacyjnymi ASEKOL PL, w których opisujemy ważne z punktu widzenia wprowadzających zagadnienia dotyczące Prawa Ochrony Środowiska, jak również prezentujemy działania naszej firmy związane z realizacją obowiązków w imieniu naszych klientów.

 

BIULETYN NR 5/2023 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

•  Aktualności prawne

•  Rola Organizacji Odzysku we wsparciu systemu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu i baterii

•  Prawidłowa klasyfikacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

•  Ogólnopolski Konkurs „Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz”

•  Wywiad z Mariuszem Rostkowskim

•  Wydarzenia i publiczne kampanie edukacyjne ASEKOL PL

BIULETYN nr 4/2023 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

•  Aktualności prawne

•  Wywiad z Małgorzatą Krueger

•  Współpraca w zakresie wprowadzanych baterii i akumulatorów

•  Podział sprzętu na grupy

•  Wydarzenia i Publiczne Kampanie Edukacyjne z ASEKOL PL

BIULETYN nr 3/2023 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

•       Aktualności prawne•       Rozmowa z Mirosławem Baściukiem •       Współpraca z organizacją odzysku opakowań – co obejmuje?•       Prawidłowa klasyfikacja sprzętu•       Wydarzenia i Publiczne Kampanie Edukacyjne z Asekol PL

BIULETYN nr 2/2023 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • Aktualności prawne
 • Rozmowa z Mariuszem Ryło, Prezesem Zarządu FIXIT S.A.
 • Współpraca z organizacją odzysku – co obejmuje?
 • Nowe Rozporządzenie Bateryjne
 • Wydarzenia i Publiczne Kampanie Edukacyjne z Asekol PL

BIULETYN nr 1/2023 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • Aktualności prawne
 • Aktualizacja wpisu w BDO
 • Kalendarz sprawozdawczy
 • Publiczne Kampanie Edukacyjne z ASEKOL PL

BIULETYN nr 6/2022 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • Aktualności prawne i ROP w 2023 roku
 • Wprowadzenie opakowań – ważne informacje
 • Ewidencja odpadów przed końcem roku
 • Publiczne Kampanie Edukacyjne z ASEKOL PL

BIULETYN nr 5/2022 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • Aktualności prawne
 • Logistyka i transport – wywiad
 • ASEKOL PL wszechstronny partner dla wprowadzających i zbierających
 • Współpraca z Gminami i Firmami Gospodarki Odpadami
 • Publiczne Kampanie Edukacyjne

BIULETYN nr 4/2022 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • wywiad z Anną Jaklewicz – pomysłodawczynią akcji Książka za worek śmieci
 • Aktualności prawne
 • Praktyczne aspekty wprowadzania i sprzedaży sprzętu
 • Porównania systemów zbiórki (Polska, Czechy, Słowacja)
 • Letnie Kampanie Edukacyjne

BIULETYN nr 3/2022 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • Aktualności prawne
 • Kontrole Inspekcji Handlowej – wnioski
 • Magazynowanie odpadów – część 2
 • E-box – nowoczesne rozwiązanie
 • Wiosenne Kampanie Edukacyjne

BIULETYN nr 2/2022 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • Projekt ROP w „zamrażarce”
 • Nowa kategoria baterii
 • Odbiór elektrośmieci od mieszkańców województwa śląskiego
 • Zakład Enviropol w Jihlavie
 • Ogólnopolska Logistyka Asekol
 • Akcje edukacyjno-zbiórkowe

BIULETYN nr 1/2022 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • Aktualności prawne
 • Kalendarium obowiązków środowiskowych
 • BDO- wielozakresowe narzędzie
 • Kompleksowe rozwiązanie: e-box
 • Publiczne Kampanie Edukacyjne 2022

BIULETYN nr 3/2021 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • Wywiad z kierownikiem Zakładu Przetwarzania Enviropol
 • Międzynarodowy Kongres Recyklingu Baterii ICBR 2021
 • Gospodarka Odpadami w firmie a BDO
 • Recykling bez odzysku i wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych od 1 stycznia 2022
 • Konkurs dla placówek oświatowych „Elektrośmieci oddajesz nagrody dostajesz”
 • Rozstrzygnięcie Konkursu „Posprzątaj ROD”

BIULETYN nr 2/2021 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • umowa z organizacją odzysku, a obowiązki wprowadzających w BDO
 • prawidłowe oznakowanie wprowadzanego sprzętu
 • bezpieczne niszczenie nośników zbiórki
 • system zbiórki – rodzaje pojemników, które oferujemy naszym klientom
 • przykłady publicznych kampanii edukacyjnych

BIULETYN nr 1/2021 – czytaj online

W biuletynie m.in.:

 • ewidencja wprowadzanego sprzętu, baterii i opakowań – poradnik dla wprowadzających
 • jak określić, czy jesteś wprowadzającym sprzęt?
 • zakład przetwarzania ENVIROPOL PL
 • wywiad z dyrektorem zarządzającym ASEKOL PL