Sposób oznakowania baterii i akumulatorów

Wszystkie baterie i akumulatory muszą zostać oznaczone graficznym symbolem selektywnej zbiórki (przekreślonego kosza) oraz muszą posiadać umieszczoną w sposób widoczny informację o ich pojemności.

Dodatkowo istnieje obowiązek dołączania do sprzetu informacji o rodzaju zamontowanych w nim baterii i akumulatorów oraz sposobie bezpiecznego ich usuwania.

Wszystkie baterie i akumulatory, które zwierają niebezpieczne metale, muszą dodatkowo być oznaczone odpowiednio:

  • symbolem Cd, jeżeli zawierają wagowo więcej, niż 0,002% kadmu
  • symbolem Pb, jeżeli zawierają wagowo więcej, niż 0,004% ołowiu
  • symbolem Hg, jeżeli zawierają wagowo więcej, niż 0,0005% rtęci

 

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych