Sposób oznakowania elektrosprzetów

Wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  • Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego składa się z przekreślonego kosza wraz z podkreśleniem.
  • Jest on zdefiniowany przez europejską normę EN 50419.
  • Symbol należy umieścić na produkcie w sposób wyraźny, czytelny i trwały.
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych