Prawo europejskie

Prawo Unii Europejskiej stanowi podstawę dla zasad postępowania z elektrośmieciami (ZSEiE) w całej Europie. Kluczowymi dokumentami są obecnie dyrektywy 2012/19/EU oraz 2011/65/EU, które powstały na skutek stale rosnących ilości elektrośmieci w krajach UE. Celem dyrektyw jest ujednolicenie prawa gospodarowania ZSEiE tak, aby było ono zgodne z ochroną środowiska naturalnego we wszystkich krajach UE. Poniżej znajdują się linki prowadzące do tłumaczenia obu tych dokumentów.

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych