Definicje baterii i wprowadzającego

Baterie i akumulatory

Baterią lub akumulatorem jest źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się co najmniej z jednego:

  • pierwotnego ogniwa baterii nienadającego się do powtórnego naładowania albo
  • wtórnego ogniwa baterii nadającego się do powtórnego naładowania

Bateria przemysłowa (lub akumulator przemysłowy) — przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach z napędem elektrycznym, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Bateria przenośna (lub akumulator przenośny) — przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Wprowadzający

Za wprowadzającego baterie i akumulatory uważa się podmioty, które:

  • Produkują, dokonują importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów  albo produktów zawierających baterie lub akumulatory, w celu ich dalszej odsprzedaży lub innej formy wprowadzenia do obrotu na terytorium kraju
  • Dokonują importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów albo produktów zawierających baterie lub akumulatory, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych