Elektrosprzęt

Sprzedawca detaliczny – to zgodnie z ustawą o ZSEiE z dnia 29 lipca 2005 przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt użytkownikom końcowym

Sprzedawca hurtowy – to przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt innym podmiotom do dalszej odsprzedaży

Sprzedawca detaliczny oraz hurtowy mają poniższe obowiązki:

 • Przyjmowania zużytego sprzętu 1:1
  Przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej, niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju
 • Informowania klientów
  Obowiązek umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, dołączania do sprzedawanego sprzętu informacji wymaganych przez ustawę oraz oznakowania sprzętu zgodnie z jej wymogami
 • Przekazania zużytego sprzętu
  Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany do, co najmniej nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu.
  Sprzedawca hurtowy jest zobowiązany do, co najmniej nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania.
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych