Dlaczego ASEKOL?

Wprowadzasz na polski rynek sprzęt elektryczny lub elektroniczny lub baterie i akumulatory? Zgodnie z prawem ciąży na Tobie, jako wprowadzającym, szereg obowiązków.

Powierz nam ich wykonanie – z przyjemnością zrealizujemy je w Twoim imieniu:

Profesjonalnie, terminowo, według najwyższych standardów

Nasz zespół profesjonalistów zapewnia realizację wszystkich zobowiązań na najwyższym poziomie, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących norm prawnych, środowiskowych i jakościowych.

Efektywnie i konkurencyjnie cenowo

Oferujemy wysoką jakość obsługi i konkurencyjne warunki finansowe. Dodatkowo możemy obsługiwać firmy nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach UE.

Dostosowując nasze działania do Twoich wymagań

Dostosujemy się do Ciebie – ofertę stworzymy na miarę Twoich potrzeb. Przeprowadzimy akcje edukacyjne promujące Twoją troskę o środowisko.

Służąc radą i pomocą

W razie potrzeby – jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji. Skorzystaj z naszego doradztwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Z chęcią udzielimy wszelkich wyjaśnień, rozwiejemy wątpliwości, przeprowadzimy szkolenia.

Zadzwoń i pytaj, a my odpowiemy na każde pytanie.

System on-line

Dla naszych klientów mamy przygotowany prosty i intuicyjny system rejestracji, raportowania oraz wsparcia klientów on-line. Zarządzanie procesem raportowania dla wszystkich krajów może być dokonywane z jednego miejsca.

Ochrona danych

Sposób sporządzania sprawozdań w naszej organizacji gwarantuje maksymalną ochronę danych oraz przyjazny dla użytkownika dostęp do sprawozdań bieżących oraz z lat ubiegłych.

Najbardziej efektywne przetwarzanie odpadów

Grupa Asekol oferuje w Czechach i na Słowacji najefektywniejszy system zbiórki oraz przetwarzania elektrośmieci. Taki też cel postawiliśmy sobie w Polsce i z sukcesem go realizujemy.

Tradycja i doświadczenie lidera na rynku CEE

Grupa ASEKOL działa na rynku europejskim od 15 lat – dzięki temu jesteśmy stabilnym i profesjonalnym partnerem, posiadającym międzynarodowe doświadczenie. Nasza aktywność przejawia się również w uczestnictwie w profesjonalnych organizacjach europejskich: WEEE Forum oraz WEEE Labex.

Decydując się na współpracę z Asekol nie poniesiesz kosztów:

Opłat produktowych

Odpowiedzialność za ewentualne kary wynikające z niewywiązania się z ustawowych obowiązków bierzemy na siebie.

Zabezpieczenia finansowego

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w przypadku nie zawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy w wysokości odpowiadającej iloczynowi masy sprzętu wprowadzonego w poprzednim roku i stawki opłaty produktowej, która w roku 2020 wynosi 7,50 zł/kg za lampy oraz 1,80 zł/kg za pozostałe grupy produktowe

Kampanii edukacyjnych

W ramach podpisanej umowy przejmujemy od Ciebie obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, na które prowadząc je samodzielnie musiałbyś ponieść nakłady w wysokości 0,1% przychodów osiąganych z tytułu wprowadzenia produktów na rynek.