Zbiórka i edukacja w szkołach

ASEKOL wspólnie z zakładem przetwarzania ENVIROPOL PL  prowadzi konkurs „Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz”. Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych z województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego.
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprzez aktywne włączenie się placówek oświatowych w działalność ekologiczną polegającą na zbieraniu elektrośmieci oraz rozwijanie aktywności i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mających bezpośredni wpływ na ich edukację.


Więcej informacji: https://konkurs.enviropol.pl/

Masz pomysł na zbiórkę? Chcesz się zaangażować? Zgłoś się do nas. Bardzo chętnie angażujemy się w akcje zbiórkowe i ekologiczne.