Szkolenia

22.06.2022 (środa) | 11.00-13.00

PROGRAM SZKOLENIA

Obowiązki podmiotów wprowadzających oraz dystrybuujących
sprzęt elektryczny i elektroniczny

—————————————————-
Praktyczne aspekty związane z wprowadzaniem i sprzedażą sprzętu

 

Opis i cel szkolenia

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy do kategorii produktów, które są objęte szczególnymi regulacjami prawnymi. W rezultacie na podmiotach wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny ciąży wiele rozmaitych obowiązków. Wśród nich można wskazać zarówno te o charakterze formalnym (np. wpis do BDO, prowadzenie ewidencji sprzętu, składanie sprawozdań), jak również środowiskowym (np. osiąganie poziomów zbierania i recyklingu zużytego sprzętu). Ponadto, ustawodawca nakłada szereg obowiązków informacyjnych (np. zamieszczanie symbolu przekreślonego kosza).

 

Wielu sprzedawców nadal nie jest świadoma jak zgodnie z prawem realizować swoje obowiązki. Potwierdzają to wyniki kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska, w trakcie których często stwierdza się naruszenie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego postaramy się usystematyzować obowiązki prawne ciążące na podmiotach wprowadzających sprzęt na rynek polski. Ponadto, w trakcie szkolenia zostaną omówione obowiązki związane z dystrybucją oraz serwisowaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Z tego szkolenia dowiesz się:

 • jaka jest różnica pomiędzy „wprowadzającym” a „dystrybuującym” sprzęt?
 • jakie obowiązki ciąża na wprowadzających sprzęt?
 • jakie obowiązki ciąża na dystrybutorach i firmach serwisujących sprzęt?
 • jak kształtują się obowiązki informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu?
 • jak należy oznakować sprzęt?
 • jak należy oznakować sprzęt zawierający baterie?
 • kiedy należy odbierać sprzęt od klientów?
 • kiedy klient może za darmo oddać sprzęt do sklepu?
 • jak mają się powyższe obowiązki wobec sprzedaży przez Internet?
 • jakie są sankcje za nieprzestrzeganie tych przepisów?

REJESTRACJA NA WEBINARIUM

https://forms.gle/QSc4v8hyQ8hWBh8r8

PROGRAM SZKOLENIA

Część I. Wprowadzenie (15 minut)

 

Mirosław Baściuk | Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacji Odzysku Opakowań

 • Wstęp i powitanie uczestników
 • Oferta ASEKOL

 

Część II. Obowiązki wprowadzających i dystrybuujących sprzęt (ok. 60 minut)


Mikołaj Maśliński |
prawnik, MAŚLIŃSKI Law & Consulting, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,

 

Wprowadzenie (ok. 10 minut)

 • jakie przepisy regulują zasady dotyczące sprzedaży i wprowadzania sprzętu na rynek?
 • jaka jest różnica pomiędzy „wprowadzającym” a „dystrybutorem”?

 

 1. Obowiązki wprowadzających sprzęt (30 minut)
 • obowiązki formalne
 • wpis do BDO
 • posługiwanie się numerem rejestrowym
 • obowiązki ewidencyjne dotyczące masy sprzętu
 • obowiązki sprawozdawcze
 • obowiązki środowiskowe
 • minimalne poziomy zbiórki zużytego sprzętu
 • obowiązki dotyczące odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
 • obowiązki dotyczące realizacji publicznych kampanii edukacyjnych
 • obowiązek zawarcia umowy z zakładem przetwarzania
 • obowiązki informacyjne
 • znakowanie sprzętu
 • informacje dołączane do sprzętu wprowadzanego do obrotu
 • omówienie przykładowych informacji
 • jak w wykonaniu ww. obowiązków może pomóc organizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

 

 1. Obowiązki dystrybutorów i firm serwisujących (20 minut)
 • odbiór sprzętu tego samego rodzaju przy sprzedaży nowego produktu (zasada „1 za 1”)
 • jakiego sprzętu dotyczy obowiązek odbioru?
 • co w przypadku sprzedaży internetowej?
 • czy konieczna jest umowa z podmiotem zbierającym lub przetwarzającym sprzęt?
 • odbiór sprzętu w dużych jednostkach handlowych (pow. 400 m2)
 • jakiego sprzętu dotyczy ten obowiązek?
 • jak przygotować miejsce do magazynowania zużytego sprzętu?
 • kiedy można odmówić przyjęcia sprzętu?
 • obowiązki informacyjne

 

 1. Sankcje (10 minut)
 • jakie sankcje grożą za naruszenie ww. obowiązków?
 • omówienie case study

 

Sesja pytań / dyskusja (ok. 20 min.)

Uwaga: w przypadku dużej liczby uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane pytania.

 

Orientacyjny czas szkolenia z przerwami ok. 2h zegarowych.

 

 • SPRAWY TECHNICZNE
 • Webinar jest bezpłatny dla osób reprezentujących firmę będącą klientem ASEKOL PL
  Dla osób reprezentujących firmę niebędącą klientem ASEKOL PL: 230 zł/netto
 • Forma: on line
 • Link do transmisji wydarzenia otrzymają Państwo w osobnej wiadomości e-mail 21 maja 2022
 • Po webinarium wszyscy zgłoszeni otrzymają materiały z szkolenia oraz nagranie.
 • Faktury będą wystawiane po webinarium z odroczonym terminem płatności na dane podane w formularzu zgłoszeniowym.
 • Odwołanie płatnego uczestnictwa do dnia 21 maja 2022 r. nie powoduje obciążenia finansowego uczestnika.
 • Odwołanie uczestnictwa musi nastąpić drogą mailową na adres: [email protected] wpisując w tytule REZYGNACJA Z WEBINARU.

 

 

Prelegenci:

Mikołaj Maśliński

Prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz prawnych aspektów wprowadzania produktów na rynek polski (ROP). Przeprowadził audyty BDO w kilkudziesięciu firmach, w tym w spółkach Skarbu Państwa. Pomaga przedsiębiorcom optymalizować obowiązki związane z gospodarką odpadami i wprowadzaniem produktów na rynek polski.

Członek Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Autor kanału na YouTube, gdzie odnosi się do aktualnych kwestii prawnych istotnych dla przedsiębiorców. Wieloletni autor w czasopismach branżowych takich jak Logistyka Odzysku, Energia i Recykling, Przegląd Komunalny, Kierunek Chemia, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora.

Mirosław Baściuk

Dyrektor Zarządzający ASEKOL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz zakładu przetwarzania ENVIROPOL PL Sp. z o.o.

Od ponad 18 lat związany z branżą recyklingu w szczególności zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Czynnie uczestniczy w procesach legislacyjnych na etapie konsultacji społecznych oraz prac w komisjach sejmowych. Z jednej strony jest praktykiem gospodarowania odpadami, a z drugiej strony doskonale odnajduje się w regulacjach prawnych.

Od 2018 roku związany z firmą ASEKOL PL i ENVIROPOL PL. Odpowiada za konsolidację działań obu podmiotów oraz dalszy rozwój firm.