Documents for download


Graphics

ASEKOL Graphic Style Manual (zip, 5MB) 

ASEKOL Logo

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Protection of Personal Data