Nasze sukcesy

Asekol w każdym roku znacząco rozwija swoją działalność. Warto podkreślić ponad 1200 kontraktów i blisko 100 tys. ton wprowadzenia sprzętu przez klientów Asekol oraz znaczący rozwój branży odpadów opakowaniowych jako uzupełnienie naszego portfolio. Dzięki temu możemy obsługiwać naszych klientów kompleksowo, w pełnym zakresie obowiązków.

Nasz dział doradztwa dla klientów prowadzić usługi audytów zgodności z przepisami ochrony środowiska, prowadzi ewidencję oraz sprawozdawczości, jak również bieżące doradztwo środowiskowe.

Prowadzimy comiesięczne webinary, które mają za zadanie zwiększać świadomość naszych klientów w zakresie obowiązków wynikających z przepisów „środowiskowych”. (o webinarach informujemy na bieżąco na naszym profilu Linkedin).

Działalność organizacji odzysku jest również ściśle związana z prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych.

Czerwone kontenery do zbiórki drobnych elektrośmieci – YouTube

Przetwarzanie elektrośmieci

Video – podsumowanie akcji „Książka za worek śmieci”