Doradztwo środowiskowe

ASEKOL PL tworzy rozwiązania w oparciu o wiedzę, doświadczenie.

Nasz Zespół Doradztwa Środowiskowego oferuje kompleksową obsługę obowiązków środowiskowych Państwa firmy. Pomagamy poznać aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, realizujemy usługi według potrzeb Klienta.

 

Ewidencja odpadów

Uzyskanie wpisu w BDO to dopiero początek przygody z gospodarką odpadami. Oferujemy pomoc w realizacji ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami:

 • prowadzenie ewidencji uproszczonej (KPO)
 • prowadzenie ewidencji pełnej (KEO)
 • sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami
 • oznakowanie miejsc magazynowania odpadów
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

 

Sprawozdawczość środowiskowa

 • rejestracja i złożenie w KOBiZE raportu o emisjach do powietrza,
 • złożenie raportu w BDS o substancjach zubożających warstwę ozonową i f-gazach,
 • przygotowanie do Urzędu Marszałkowskiego zbiorczego wykazu informacji o korzystaniu ze środowiska
 • sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami
 • sprawozdawczość o produktach i opakowaniach –sprawozdania bieżące oraz zaległe
 • sprawozdanie GUS
 • wykaz o korzystaniu z usług wodnych

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

 

Audyt środowiskowy

Audyt Kompleksowy

Kompleksowa weryfikacja zgodności z przepisami prawa i realizacji obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

Audyt „BDO i odpady”

Identyfikacja obowiązków przedsiębiorstwa i sprawdzenie poprawności funkcjonowania procesów w zakresie rejestracji w BDO i gospodarki odpadami.

Audyt „KOBiZE i korzystanie ze środowiska”

Określenie źródeł emisji do powietrza podlegających uregulowaniom prawnym i ocena realizacji obowiązków w tym zakresie.

 

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska

Oferujemy naszym Klientom stałą obsługę doradczą i pełen outsourcing środowiskowy. Poprowadzimy bieżącą ewidencję odpadów, rozliczenia kwartalne i sprawozdawczość roczną. Przejmiemy wszystkie środowiskowe obowiązki formalno-prawne Państwa Firmy.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

 

Odbiór odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii

Klienci Asekol zawsze mogą liczyć na szybki odbiór odpadów takich jak zużyte urządzenia biurowe, AGD, świetlówki czy baterie i tonery.

 

Szkolenia w zakresie zarządzania odpadami i ochroną środowiska

Prowadzimy interaktywne webinary dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień, oferujemy dedykowane szkolenia online odpowiadające na potrzeby Klientów, ale także oferujemy spotkania branżowe, podczas których organizujemy wykłady ekspertów i panele dyskusyjne.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]