Co dlaczego i jak?

Po co nam recykling?

Dziś ciężko wyobrazić sobie życie bez urządzeń elektronicznych. Korzystamy z nich codziennie, w pracy, w domu, w wolnym czasie. Urządzenia są coraz bardziej nowoczesne, ich cena stale spada, przez co dostępne są dla każdego. Wszystko to powoduje, że musimy zadać sobie pytanie, co robić ze sprzętem, który się zużył?

 


Wyrzucanie zużytych sprzętów elektronicznych do pojemników z odpadami komunalnymi jest skrajnie nieodpowiedzialne w stosunku do środowiska naturalnego.

Co poddajemy recyklingowi?

ASEKOL PL zapewnia zbiórkę i recykling wszystkich typów zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych:

Recykling i przetwarzanie

Recykling oznacza ponowne użycie, powrót do obiegu. Poprzez wykorzystanie odpadów oszczędza się surowce naturalne oraz ogranicza szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko. Pozyskanie surowców wtórnych dzięki recyklingowi jest tańsze niż wydobycie nowych. Na przykład telefon komórkowy o wadze 100 gram zawiera 15 g miedzi, 0,4 grama metali szlachetnych (złota, srebra, platyny) i 30 gram plastiku.

Elektrośmieci można wykorzystać również do produkcji energii.

Stopień odzysku elektrośmieci jest ściśle określony przez prawo. Zakład przetwarzania musi zapewnić 50-80% poziom recyklingu dla każdego sprzętu elektronicznego. Ilość materiałów z recyklingu, które będą ponownie wykorzystane zależy od rodzaju danego sprzętu.

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych