Troska o środowisko

Ile zaoszędzimy dzięki recyklingowi

Badania LCA pokazują oszczędność konkretnych surowców. Z wyników analiz prowadzonych w roku 2014 wynika, że właśnie dzięki recyklingowi można wspierać oszczędność tych bogactw naturalnych, których na świecie zaczyna brakować.

16 981 t

W ubiegłym roku obywatele Republiki Czeskiej za pośrednictwem ASEKOLU przekazali do recyklingu prawie 16 981 ton elektrosprzętów.

11 236 005 l

Recykling 16 983 ton elektrosprzętów pomógł w minionym roku zaoszczędzić około 11 milionów litrów ropy.

Taka ilość ropy wystarczy na 5 podróży wzdłuż równika samolotem pasażerskim.

219 303 MWh

Dzięki odzyskowi zaoszczędzono 219 303 MWh, co stanowi 13,5 miesięcy zapotrzebowania gospodarstw domowych średniej wielkości miasta (do 10 tyś. mieszkańców)

47 384 kg CO2

Dzięki recyklingowi obniżono produkcję CO 2 o 47 384 kg, a zatem tyle, ile powstanie, gdy pokonujemy trasę Warszawa – Wrocław 764 razy.

Więcej o studiach LCA
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych